Brændstofforbrugsafgiftsloven § 1

 1. § 1
  Der svares afgift, herunder tillæg til statskassen efter denne lov, af følgende biler, hvis bilen skal registreres i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer:
  1. 1) Personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.
  2. 2) Varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
 2. Der svares ikke afgift af biler, der registreres på grænsenummerplader eller prøvemærker.
 3. Stk. 2.
  Der svares ikke afgift af biler, der registreres på grænsenummerplader eller prøvemærker.
 4. Stk. 3.
  Til og med den 31. december 2021 omfatter afgiftspligten efter stk. 1 ikke biler, der alene anvender brændselsceller som drivmiddel.