Boligsparekontraktloven § 3

  1. § 3
    Indbetalinger på kontrakter oprettet efter § 2 må indtil 1. januar 1994 ikke overstige 10.000 kr. årligt.