Boligbyggeriloven § 76

 1. § 76
  Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de i § 75 nævnte boliger efter regler, der fastsættes af socialministeren. Bestemmelserne i § 18, stk. 2, 5 og 6, finder tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse af regnskaber og budgetter for de i stk. 1 nævnte boliger.
 3. Stk. 3.
  Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der skal foretages passende henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer, til hovedistandsættelse og til almindelig istandsættelse og vedligeholdelse, herunder om anvendelse af de henlagte midler.
 4. Stk. 4.
  Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om, at institutionens indtægter og udgifter skal føres over en særskilt konto oprettet i institutionens navn.