Biobrændstofloven § 10

  1. § 10
    Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Lovens §§ 3 og 5 træder i kraft den 1. januar 2010.
  3. Stk. 3.
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.