Batteriafgiftsloven § 7

 1. § 7
  I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6 fradrages
  1. 1) varer, der leveres til en anden oplagshaver, jf. § 4,
  2. 2) varer, der leveres til udlandet,
  3. 3) varer, der leveres til fly eller skibe på 5 registertons brutto eller derover bortset fra sportsfly og lystfartøjer,
  4. 4) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende, eller
  5. 5) varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.