Batteriafgiftsloven § 6

  1. § 6
    Oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde af afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomheden i perioden.
  2. Stk. 2.
    Oplagshaveres forbrug af egne varer sidestilles med udlevering.