Batteriafgiftsloven § 3

 1. § 3
  Den, der fremstiller nikkel-cadmium-akkumulatorer, skal anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  Den, der modtager afgiftspligtige varer fra udlandet med henblik på salg, kan anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
 3. Stk. 3.
  Til oplagshavere udstedes et bevis for registreringen.
 4. Stk. 4.
  Virksomheder omfattet af stk. 1 og 2 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 6 svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder. Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.