Barselsloven § 25

 1. § 25
  Når der udbetales barselsdagpenge under fravær efter § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 6, 1. pkt., til og med den 31. august 2019, optjenes der ret til ferieydelse. Ferieydelsen udbetales i det efterfølgende ferieår. Ferie med ferieydelse optjent i perioden fra den 1. januar 2019 til og med den 31. august 2019 afholdes dog i perioden fra den 1. maj 2020 til og med den 31. august 2020.
 2. Stk. 2.
  Denne ret gælder ikke, i det omfang der i den i stk. 1 nævnte periode optjenes ret til
  1. 1) løn under ferie og ferietillæg efter ferieloven, kollektiv overenskomst m.v.,
  2. 2) feriegodtgørelse efter ferieloven m.v., der som minimum svarer til dagpengesatsen efter § 35, stk. 1, eller
  3. 3) feriedagpenge med ret til udbetaling i det efterfølgende ferieår efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 3. Stk. 3.
  Beskæftigelseskravet, jf. § 27, finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af ferieydelse efter denne bestemmelse ved påbegyndelsen af ferien i det efterfølgende ferieår.
 4. Stk. 4.
  § 33, stk. 1, og § 35 finder tilsvarende anvendelse ved beregning af ferieydelse efter denne bestemmelse.
 5. Stk. 5.
  Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om retten til optjening og udbetaling af ferieydelse.