Barselsloven § 2

 1. § 2
  Ret til fravær efter denne lov omfatter alle forældre.
 2. Stk. 2.
  Dagpenge efter denne lov ydes i form af barselsdagpenge til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.
 3. Stk. 3.
  Det er en betingelse for retten til barselsdagpenge for de personer, som er nævnt i stk. 2, at personen opfylder beskæftigelseskravet efter § 27 for lønmodtagere eller § 28 for selvstændige erhvervsdrivende.
 4. Stk. 4.
  Barselsdagpenge, som lønmodtagere har ret til efter stk. 2 og 3, kan udbetales til arbejdsgivere, der har udbetalt løn under fraværet, jf. § 39, stk. 1.
 5. Stk. 5.
  Beskæftigelsesministeren fastsætter særlige regler om barselsdagpenge til søfarende.