Barselsloven § 14 a

  1. § 14 a
    Forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel, har ret til ekstra fravær i 26 uger tilsammen.
  2. Stk. 2.
    Fraværet efter stk. 1 skal holdes inden 18 måneder efter fødslen.
  3. Stk. 3.
    Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om administrationen efter bestemmelsen, herunder regler om krav til dokumentationen.