Arveloven § 10

  1. § 10
    En fjerdedel af ægtefællens arvelod er tvangsarv.