Arveloven § 58

 1. § 58
  Båndlagt arv er skilsmissesæreje. Den båndlagte arv bliver dog fuldstændigt særeje ved arvingens ægtefælles død. Arvingen og dennes ægtefælle kan ved ægtepagt bestemme, at arven skal være fuldstændigt særeje.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, når en båndlæggelse ophører som følge af, at
  1. 1) livsarvingen fylder 25 år, jf. § 53, stk. 1,
  2. 2) der sker fritagelse i medfør af § 53, stk. 2,
  3. 3) arven frigives i medfør af § 56 eller
  4. 4) arven udbetales i medfør af § 57.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 og 2 kan fraviges ved testamente.