Arveloven § 56

  1. § 56
    Justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, kan tillade, at båndlagt arv frigives, når
    1. 1) det er en velfærdssag for arvingen,
    2. 2) arven er af ringe værdi eller
    3. 3) det er åbenbart, at båndlæggelsen ikke længere tjener et rimeligt formål.