Aktiesparekontoloven § 26

  1. § 26
    Told- og skatteforvaltningen kontrollerer institutternes opgørelser af den beregnede skat og afgift og grundlaget herfor.
  2. Stk. 2.
    Told- og skatteforvaltningen kan pålægge institutterne inden for en nærmere angiven frist at give de oplysninger, som told- og skatteforvaltningen har brug for ved kontrollen med opgørelserne og grundlaget herfor efter stk. 1.