Aktiesparekontoloven § 15

  1. § 15
    Er beskatningsgrundlaget efter § 13 negativt, beregnes en negativ skat.
  2. Stk. 2.
    Den negative skat kan med tillæg af negativ skat efter § 18, stk. 3, fradrages i skat efter denne lov for andre indkomstperioder i samme kalenderår. En herefter resterende negativ skat fremføres til fradrag i skat efter denne lov for efterfølgende kalenderår. Fradraget skal ske i det tidligst mulige kalenderår.