Aktiesparekontoloven § 11

 1. § 11
  Ved overførsel af aktiesparekontoen til et andet institut, der omfattes af § 3, anses aktiesparekontoen for videreført, som var den oprindelig etableret i det modtagende institut.
 2. Stk. 2.
  Det afgivende institut skal i forbindelse med overførslen af aktiesparekontoen afgive oplysninger til det modtagende institut, som gør det modtagende institut i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne lov. Herunder skal følgende oplyses:
  1. 1) Aktiesparekontoens værdi ved udgangen af indkomstperioden forud for overførslen.
  2. 2) Negativ skat til fremførsel ved udgangen af indkomstperioden forud for overførslen.
  3. 3) Skat vedrørende indkomstperioden forud for overførslen, i det omfang denne ikke er betalt.
  4. 4) Indkomstperiodens udlodninger.
  5. 5) Indkomstperiodens indskud.
  6. 6) Indkomstperiodens betalte og refunderede skat.
  7. 7) Indkomstperiodens betalte afgift.
  8. 8) Afgift vedrørende indkomstperioden forud for overførslen, i det omfang denne ikke er betalt.
 3. Stk. 3.
  Har aktiesparekontoens ejer været fuldt og begrænset skattepligtig i forskellige perioder i det kalenderår, overførslen foretages, skal de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, afgives for hver indkomstperiode.