Øl- og vinafgiftsloven § 10

 1. § 10
  I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 9, stk. 1, fradrages
  1. 1) varer, der tilføres en anden autoriseret oplagshaver, jf. § 5,
  2. 2) varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,
  3. 3) varer, der udføres til steder uden for EU,
  4. 4) varer, der er fritaget for afgift efter § 11,
  5. 5) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, brækage eller lignende, jf. § 28,
  6. 6) varer, der returneres, såfremt køberen godtgøres prisen indbefattet afgiften, og
  7. 7) øl, der af et bryggeri vederlagsfrit stilles til rådighed for de hos bryggeriet beskæftigede personer til forbrug på stedet.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.