Øl- og vinafgiftsloven § 9

 1. § 9
  Autoriserede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomhedens godkendte lokaler, med tillæg af svind og lignende, jf. dog § 10, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Registrerede varemodtagere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er tilført virksomheden i perioden.
 3. Stk. 3.
  I andre tilfælde er den afgiftspligtige mængde den mængde varer, som en virksomhed eller person har erhvervet eller modtaget i hvert enkelt tilfælde.
 4. Stk. 4.
  Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af told- og skatteforvaltningen.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, hvorledes de afgiftspligtige varers mængde bestemmes.