Ægteskabsloven § 39

  1. § 39
    Ved indgivelse af anmodning om separation eller skilsmisse betales et gebyr. Skal der afholdes vilkårsforhandling efter § 38, stk. 1, nr. 1 eller 2, skal der betales et yderligere gebyr. Gebyrernes størrelse fastsættes og reguleres af social- og boligministeren, jf. stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Størrelsen af gebyrerne efter stk. 1 fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved Familieretshusets behandling af en anmodning om separation eller skilsmisse henholdsvis ved Familieretshusets afholdelse af vilkårsforhandling.
  3. Stk. 3.
    Social- og boligministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr.