Ægteskabsloven § 38

 1. § 38
  Familieretshuset indkalder ægtefællerne til vilkårsforhandling, når
  1. 1) en ægtefælle anmoder om det,
  2. 2) betingelserne, jf. § 42, stk. 1, for at give bevilling til separation eller skilsmisse efter §§ 29, 30 og 32-36 ikke er opfyldt eller
  3. 3) Familieretshuset finder, at særlige omstændigheder taler for det.
 2. Stk. 2.
  Vilkårsforhandling efter stk. 1, nr. 2, kan i særlige tilfælde undlades.
 3. Stk. 3.
  En ægtefælle har ikke pligt til at deltage i vilkårsforhandling sammen med den anden ægtefælle, hvis den anden ægtefælle har udsat ægtefællen eller ægtefællens barn for voldelig adfærd, eller der er mistanke herom.