Vejloven § 98

 1. § 98
  Ved ekspropriation kan der
  1. 1) erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er fast knyttet til disse, samt tilbehør hertil,
  2. 2) endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejerens rådighed,
  3. 3) erhverves ret til at udøve en særlig råden over den faste ejendom og
  4. 4) endeligt eller midlertidigt foretages begrænsninger i, erhverves eller ophæves brugsrettigheder, servitutrettigheder eller andre rettigheder over den faste ejendom.
 2. Stk. 2.
  Ved ekspropriation til erhvervelse af ejendomsret bortfalder alle rettigheder til det eksproprierede, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde.
 3. Stk. 3.
  Stiftes der ved ekspropriation rettigheder som nævnt i stk. 1, nr. 2, skal disse respekteres af andre rettighedshavere over ejendommen, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde.