Vejloven § 32

 1. § 32
  Ved pålæg af vejbidrag bortses fra
  1. 1) vandarealer, der ikke er ansat til ejendomsværdi,
  2. 2) offentlige veje og stier, der støder op til vejen, og
  3. 3) private fællesveje og fællesstier, der støder op til vejen, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  En kort privat fællesvej eller fællessti, der alene udmunder i den offentlige vej, kan ved pålæg af vejbidrag behandles som en ejendom, der grænser til den offentlige vej. Udgifterne fordeles i så fald mellem de vedligeholdelsespligtige efter reglerne i §§ 44-55 i lov om private fællesveje.