Vejledningsloven § 2 i

 1. § 2 i
  Undervisningsministeren fastsætter på følgende områder nærmere regler om uddannelsesparathedsvurderingen, jf. §§ 2 g og 2 h:
  1. 1) Kriterier for de faglige, sociale og personlige forudsætninger, der skal indgå.
  2. 2) Det karaktergennemsnit, der skal være opnået for at opfylde de faglige forudsætninger.
  3. 3) De standpunktskarakterer, der skal indgå i vurderingen.
  4. 4) Mulighed for at få foretaget revurdering eller gå til optagelsesprøve på uddannelsesinstitutionen.
  5. 5) Procedurer, tidsfrister og lign., herunder frist for, hvornår oplysninger, der skal bruges i vurderingen, skal være til disposition.
  6. 6) Mulighed for fravigelser af reglerne for enkelte elever i helt særlige tilfælde.