Vejledningsloven § 2 e

  1. § 2 e
    Elever skal ved udgangen af 10. klasse have revideret deres uddannelsesplan, jf. § 2 c, stk. 6.