Vejledningsloven § 2

  1. § 2
    Vejledningen efter denne lov skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.
  2. Stk. 2.
    Vejledningen skal varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet, eller som kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau.
  3. Stk. 3.
    Undervisningsministeren fastsætter regler om forhold omfattet af stk. 2.