Vejledningsloven § 15 c

  1. § 15 c
    Til brug for forvaltningen af den uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede lovgivning, herunder ved udarbejdelse af statistik, skal uddannelsesinstitutioner, kommunalbestyrelsen og andre myndigheder, der beskæftiger sig med uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede forhold, elektronisk indberette oplysninger på individniveau om unges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til et fælles datagrundlag i Undervisningsministeriet.
  2. Stk. 2.
    Undervisningsministeriet kan indhente oplysninger om beskæftigelsesforhold fra indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.
  3. Stk. 3.
    Undervisningsministeriet kan indhente oplysninger i elektronisk form fra Udbetaling Danmark om udbetaling af ungeydelsen, jf. lov om en børne- og ungeydelse.