Vejledningsloven § 15 b

  1. § 15 b
    Undervisningsministeren kan tillade, at kommunalbestyrelsen efter ansøgning fraviger bestemmelserne i §§ 2, 5 og 6, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1, som led i forsøgs- og udviklingsarbejde.