Vejbenyttelsesafgiftsloven § 16

  1. § 16
    Afgift efter loven med påløbne renter og omkostninger samt gebyr efter § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., er tillagt udpantningsret.