Vejbenyttelsesafgiftsloven § 13

  1. § 13
    Politiet kan på afgiftsbelagte veje i Danmark standse køretøjer, der er afgiftspligtige efter denne lov, med henblik på at kontrollere, om afgift er registreret og betalt.
  2. Stk. 2.
    Politiets afgørelser og administration efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.