Vejbenyttelsesafgiftsloven § 1

  1. § 1
    Efter bestemmelserne i denne lov betales afgift til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet, jf. § 5, stk. 1, eller visse dele af dette, jf. § 7, stk. 1 og 2, for lastbiler og lastvognstog m.v. til vejgodstransport, der har en tilladt totalvægt på 12 t eller derover.
  2. Stk. 2.
    Afgiften betales for det enkelte køretøj og kan ikke overføres til et andet køretøj.