Vejbenyttelsesafgiftsloven § 5

  1. § 5
    For afgiftspligtige køretøjer registreret i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer, betales afgiften for retten til benyttelse af det danske vejnet.
  2. Stk. 2.
    Der betales afgift fra og med dagen for registrering.