VE-loven § 8

  1. § 8
    Klima-, energi- og forsyningsministeren yder sekretariatsbistand til taksationsmyndigheden.
  2. Stk. 2.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren giver vejledning om værditabsordningen og salgsoptionsordningen, herunder om fremgangsmåden og det materiale, som skal anvendes til orientering af ejere, og om muligheden for at opnå betaling for værditab og få tilbudt salgsoption, jf. §§ 9 og 10.