VE-loven § 58 a

  1. § 58 a
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling af gebyr til dækning af klima-, energi- og forsyningsministerens omkostninger til administration af tilskud efter §§ 43 b-43 g, herunder afgørelser om udbetaling af tilskud og drift af registeret, jf. § 50 a, stk. 3 og 4.