VE-loven § 53

  1. § 53
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelser og tidsfrister for elproducenters fravalg af pristillæg og andre ydelser efter §§ 35 a, 35 b, 36, 37, 38-43, 43 f, 43 g 45 a-47, 49, 50 og § 52, stk. 1. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at elproducenter skal betale nødvendige omkostninger forbundet med fravalg af de nævnte pristillæg m.v.
  2. Stk. 2.
    Pristillæg efter § 37 kan ikke genoptages efter fravalget.