VE-loven § 14 a

  1. § 14 a
    Opstillere af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker skal efter anmodning meddele klima-, energi- og forsyningsministeren de oplysninger, der er nødvendige for
    1. 1) administration af og tilsyn med værditabs-, salgsoptions- og VE-bonusordningens gennemførelse og
    2. 2) evaluering af værditabs-, salgsoptions- og VE-bonusordningen samt grøn pulje.
  2. Stk. 2.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om oplysningspligtens omfang og opfyldelse.