Vandsektorloven § 2

 1. § 2
  Loven omfatter i sin helhed
 2. Stk. 2.
  Loven gælder for serviceselskaber, jf. § 19, stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Lovens § 4, stk. 4, § 10, stk. 1, 2 og 4-6, og kapitel 8 gælder for alle vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheder og vandselskaber.
 4. Stk. 4.
  De vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheder og vandselskaber, der opfylder betingelserne for at være omfattet af stk. 1, skal skriftligt anmelde dette til Forsyningssekretariatet.
 5. Stk. 5.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om Forsyningssekretariatets pligt til at registrere anmeldte vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheder og vandselskaber og om vand- el­ler spildevandsforsyningsvirksomhedernes og vand­selskabernes anmeldelse efter stk. 4, herunder om fristen for anmeldelse.
 6. Stk. 6.
  I loven forstås ved følgende begreber: