Valutaloven § 2

  1. § 2
    Den kongelige bankkommissær kan efter samråd med finansministeren på statens vegne afslutte en overenskomst med Danmarks Nationalbank, indeholdende de nærmere vilkår for den i § 1 omhandlede fritagelse for forpligtelsen til at indløse bankens sedler med guld og til at købe guld.
  2. Stk. 2.
    I overenskomsten må Danmarks Nationalbank forpligte sig til, så længe banken ikke indløser sine sedler med guld, at handle i overensstemmelse med den kongelige bankkommissær med hensyn til bankens handel med valuta og de dermed i forbindelse stående forhold.
  3. Stk. 3.
    Retningslinjerne for den valutapolitik, der skal føres i lovens gyldighedstid, fastsættes efter forhandling mellem Danmarks Nationalbank og den kongelige bankkommissær.