Valutaloven § 14

  1. § 14
    Industriministeren kan påbyde afgivelse af oplysninger, der vedrører Danmarks økonomiske forhold til udlandet, samt oplysninger om varebeholdninger her i landet og om den indenlandske omsætning og produktion. Sådanne påbud kan også udstedes af landbrugsministeren eller fiskeriministeren, jf. § 6, stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Ministeren kan i øvrigt kræve afgivet alle oplysninger, der er fornødne for gennemførelse af lovens formål.