Vagtvirksomhedsloven § 18

  1. § 18
    Justitsministeren fastsætter bestemmelser om tilbagekaldelse af en godkendelse af en kontrolcentral.