Vagtvirksomhedsloven § 12 a

  1. § 12 a
    For godkendelse af en kontrolcentral betales ved godkendelsen 5.000 kr. og derefter hvert år 2.000 kr.
  2. Stk. 2.
    I tilfælde af gentagne fejlalarmeringer kan politidirektøren i den politikreds, hvortil alarminformationen videregives, efter at have meddelt en advarsel pålægge kontrolcentralen at betale 500 kr. for hver fejlalarmering.