Vagtvirksomhedsloven § 12

  1. § 12
    For autorisation af en vagtvirksomhed betales 5.000 kr. For ændring af en meddelt autorisation betales 3.000 kr.
  2. Stk. 2.
    For udstedelse af personlegitimationskort betales 300 kr.