Vagtvirksomhedsloven § 10

  1. § 10
    Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om godkendelse af kontrolcentraler efter § 9 samt bestemmelser om indretningen og driften af kontrolcentraler. Der kan herunder fastsættes bestemmelser om personlig observation på den lokalitet, der overvåges, eller om andre tilsvarende forholdsregler inden videregivelse af alarminformationen til politiet.