Vævsloven § 20

  1. § 20
    Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om betaling for Sundhedsstyrelsens virksomhed i medfør af denne lov og i medfør af regler fastsat i medfør af loven, herunder
    1. 1) gebyr for behandling af ansøgninger om tilladelse til at foretage testning, forarbejdning, konservering, opbevaring og distribution samt import og eksport af væv og celler og
    2. 2) gebyr for udførelse af kontrol med vævscentre.
  2. Stk. 2.
    Betaling i medfør af regler fastsat i medfør af stk. 1 kan inddrives ved udpantning.