Vævsloven § 14

 1. § 14
  Sundhedsstyrelsen fører kontrol med overholdelsen af bestemmelser fastsat i denne lov og i regler fastsat i medfør af loven om:
  1. 1) Udtagning, testning, forarbejdning, konservering, opbevaring og distribution af væv og celler.
  2. 2) Import og eksport af væv og celler.
  3. 3) Salg eller udlevering af hospitalsfremstillede lægemidler til avanceret terapi.
  4. 4) Registrering, behandling og indberetning af oplysninger om alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger.
 2. Stk. 2.
  Sundhedsstyrelsens repræsentanter har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til samtlige lokaliteter, hvori der udføres de i stk. 1 nævnte aktiviteter. Sundhedsstyrelsen kan udtage stikprøver og kræve alle oplysninger, som er nødvendige for kontrolvirksomheden.
 3. Stk. 3.
  Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om Sundhedsstyrelsens udførelse af kontrolvirksomhed efter stk. 1.