Værdipapirhandelsloven § 99

 1. § 99
  Ved omdannelse efter § 98, stk. 1-3, finder aktieselskabslovens §§ 6 a - 6 c og § 33, stk. 1, sammenholdt med §§ 134-134 i eller § 136-136 i tilsvarende anvendelse med de nødvendige tilpasninger.
 2. Stk. 2.
  Den i aktieselskabslovens § 134 b nævnte fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance skal udarbejdes efter de regnskabsregler, der gælder for aktieselskaber, som driver den type virksomhed, som de nystiftede aktieselskaber påtænker at drive.
 3. Stk. 3.
  Dokumenter, der ifølge aktieselskabsloven skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, indsendes tillige til Finanstilsynet.
 4. Stk. 4.
  Finanstilsynet skal godkende omdannelsen efter § 98, stk. 1-3.