Værdipapirhandelsloven § 8 d

  1. § 8 d
    En central modpart (CCP) skal have regler og tilslutningsaftaler, der indeholder bestemmelser som fastsat i § 57 c.