Værdipapirhandelsloven § 82

  1. § 82
    En værdipapircentrals samlede kapitalberedskab skal til enhver tid udgøre mindst 1 mia. kr. i form af hæftelser.
  2. Stk. 2.
    Kontoførende institutter skal ved tilslutningsaftalen forpligte sig til i nærmere bestemt omfang at bidrage til værdipapircentralens samlede kapitalberedskab.
  3. Stk. 3.
    De nærmere regler om hæftelsen over for en værdipapircentral fastsættes i dennes vedtægter.