Værdipapirhandelsloven § 73

  1. § 73
    Krav på betaling i henhold til fondsaktiver forældes efter lovgivningens almindelige regler.