Værdipapirhandelsloven § 58 c

 1. § 58 c
  Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, der indeholder bestemmelse om
  1. 1) netting ved slutafregning og løbende netting, jf. §§ 58 h og 58 i,
  2. 2) realisation af sikkerheder, jf. § 58 j,
  3. 3) supplerende sikkerhedsstillelse, jf. § 58 l,
  4. 4) substitutionsret, jf. § 58 m, eller
  5. 5) brugsret, jf. § 58 g.