Værdipapirhandelsloven § 51

  1. § 51
    Værdipapirclearingvirksomhed må alene drives af clearingcentraler og Danmarks Nationalbank.